Arkiv

Arkiv för kategorin ‘Internet’

Återhållsamhet – för 143 år sedan

14 november, 2010 2 kommentarer

Godt föredöme. En dag förl. wår hade drottningen, i det att talet föll på den allmänna nöden, frågat sin omgifning ”om den wore belåten med fyra i stället för sex rätter till middagen?” – ”För min del svarade konungen, wore jag belåten med twå rätter”.

Citatet är hämtat från Gotlands Tidningar 14 november 1867. Just det året var det första av tre tuffa år med missväxt och svält i Europa. Det triggade en omfattande utvandring som skulle innebära att runt en miljon människor lämnade Sverige.

Tack vare Kungl. Bibliotekets skanning och tillgängliggörande av äldre dagspress får samhället enkel och gratis tillgång till ett rikt material om levnadsförhållanden och kulturella aspekter på dåtidens samhälle, och ett redskap att ställa bilder av det förgångna i kontrast till nutiden.

Jag är glad att samhället använder mina pengar på det här sättet. Nu kan jag (och alla andra) ta del av detta material – utan att behöva betala eller utan att behöva åka till KB i Stockholm. Hoppas att dessa satsningar fortsätter och att resultatet blir öppna och tillgängliga för alla! KBs arbete är ett gott föredöme. På sikt kanske materialet öppnas upp för andra att bygga e-tjänster på. Här finns oändliga möjligheter! Det är inte alltid som återhållsamhet är av godo!

Too many kings, no empress!

28 augusti, 2010 1 kommentar

Inspirerad av det här inlägget och det här gör jag följande sammanfattning:

Content is king. Check.
Context is king. Check.
Conversation is empress. Heck, yes.

Några frågor på det?

Bildannotering (heter det så?)

22 augusti, 2010 Lämna en kommentar

Hur kan man öppna för att vem som vill kan berika digitaliserade kulturarvsobjekt? Det labbas och kluras på många håll.

Idag tipsade David Haskiya, som är Project Developer på Europeana, om ett projekt (Europeana Connect) som jobbar med saken. Man kan på en labb-sajt testa att annotera enligt följande:

 • Free-text annotation
 • Semantic tagging
 • Supports images, audio and video content
 • Special support for high-resolution map images:
  • Tile-based rendering for faster delivery
  • Geo-referencing
  • Semantic tag suggestions based on geographic location
  • Place search functionality
  • Overlay of present-day country borders, coast outlines, etc.
 • Shape drawing tools on images, maps and video
 • Runs in your browser

Du kan själv testa på fotografier från Riksantikvarieämbetets fotodatabas, Kulturmiljöbild. Bilderna finns även på Flickr Commons.

imagecodr är Flickr och bloggarens bästa vän!

22 augusti, 2010 Lämna en kommentar
@carlstr har tipsat om imagecodr tidigare.
NU börjar jag fatta.
Detta blir en labbsida här under de närmaste minutrarna..
Imagecodr har en kodgenerator som hämtar in Flickrbild (i önskad storlek), CC-licens och länkar. Så najs!!
Kolla själv här: http://www.imagecodr.org/

Twänne twitter

22 augusti, 2010 1 kommentar

Social mediaanvändning i både privata och offentliga organisationer väcker både lust och nyfikenhet, men också mycket tvivel och rädsla. Inte minst för myndigheter där lagstiftning, arbetssätt, uppdrag och företagskultur inte alltid uppmuntrar till öppenhet och service. Samtidigt ser många fördelarna med att öppna upp och visa mer av vad som sker bakom kulisserna och prata med sina kunder.

Laborera med sociala medier är en nödvändighet. Det går inte att läsa sig till sociala medieanvändning. Det är mer ett förhållningssätt och ett sätt att vara, som ligger nära det vardagliga livet som social varelse. Mer ett muntligt och öppet samtal, än en skriftlig kommuniké eller en akademisk disputation.

Samtidigt finns minor överallt. Det gäller sig att lära sig var de finns och det enda sättet är att ta reda på det genom att pröva.  Det finns många olika sätt att göra det på, och det går olika fort för olika individer. Idag är nog Facebook en instegsmodell för många. Tålamod, lyhördhet och generositet kan speeda upp resan. Med litet grundkunskap kan man ta en och en annan närkontakt med en mina… Min erfarenhet är att många av de minor som finns ofta är gamla och tomma på sprängkraft. Precis som minan på bilden. Den ligger idag som ett monument på en kyrkogård…

Jag hittade för nåt år sedan ett bra case som jag vill att du ska kolla upp (om du tycker sånt här är intressant, vill säga…)

Mattias Boström jobbar på Piratförlaget och är en framgångsrik användare av Twitter (@Piratforlaget).  för att skapa relationer till ambassadörer för förlagets utgivning. Jag har inte följt hans twittrande i detalj men tagit del av hans erfarenheter, bland annat här. Piratförlaget är ett lärorikt case att ta del av, exempelvis här. Varför twittra och facebooka, vad innebär det och hur ska dessa medier användas?

Mattias hade bra koll på företagskulturen och stöd av sin  chef. Det fanns en insikt om att all kommunikation (information) inte enbart ska komma från ledningen eller informationsavdelning.

Från att ha varit en anonym sändare, sänkte Mattias garden, visade sitt sociala jag, dvs blev mer personlig och fick fler följare och en relation med dessa. Han har en chef som förstår vad det handlar om och som ger den friheten. Ett ansvar som är ömsesidigt genom att veta vad företaget stod för.

Det är en insikt som jag själv sakta försöker få att sjunka in:  Sociala medier handlar inte om att dövt trumpeta ut färdiga budskap eller att passivt lyssna utan att föra ett samtal kring budskap och företeelser.  Att lyssna och att svara är minst lika viktigt som att prata. Det handlar om att dela med sig, av sig själv, visa respekt, kunskaper länkar, kunskap, information etc. Att bygga relationer kräver också en sorts kontinuerlig närvaro. Att vara en människa som bryr sig, en social varelse.

Med tiden har Mattias engagerat sig i fler projekt som inte direkt har med förlaget att göra. Han har därför valt att skriva om dessa under egen flagg (@mattiasb). Ambitionen är att förtydliga vad som är hans privata projekt, och vad som är förankrat i förlaget.

Det här är en fråga som är aktuell för de allra flesta, även för min arbetsgivare, en statlig myndighet. Ny teknik, internet, nya beteenden och förväntningar på offentliga institutioner, driver fram en förändring som innebär något av ett paradigmskifte. Jag tror att vi kommer se mer av nya interna arbetssätt där kommunikativ kompetens kommer mer i förgrunden, krav på kunskap om nya verktyg och öppenhet med information och kunskap kommer att bli viktiga för en framgångsrik verksamhetsutvecklingen. Och därmed bibehållen eller ökad samhällsrelevans. Med ett flerstämmigt användande av olika kanaler, där dialogen står i centrum, behövs nya strategier för hur man jobbar och hur man fördelar ansvar. Kommunikation är en inte längre en fråga för en anonym avdelning, utan ett ansvar som alla i en organisation har.

Vad behövs…

17 augusti, 2010 2 kommentarer

… om en organisation ska bli med social media?

En organisation som vill.

En organisation som kan (alt. vill lära sig).

En idé om vilka effekter man vill uppnå.

Ett set med plattformar för interaktion (egna eller andras).

En strategi och riktlinjer för hur man som medarbetare ska använda plattformarna.

Och litet självförtroende…

Nåt mer?

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 621 andra följare

%d bloggers like this: