Arkiv

Posts Tagged ‘Riksantikvarieämbetet’

#blogg100 – ”Länka, länka, gärna här…”

1 februari, 2013 4 kommentarer

Meteor - The Perseids

Den som orkat läsa de senaste inläggen anar att jag även kan tänkas ha konstiga fritidssysslor. Det stämmer. Det är nämligen så att jag ibland ägnar tid åt att länka ihop olika källor på nätet. I det här fallet olika källor med kulturarvsinformation.

De centrala noderna jag utgår ifrån är Wikipedia och K-samsök. Som verktyg använder jag Kringla.nu och Wikipedia.

Ett exempel:

Slöingeboplatsen i Fornsök/FMIS

För länge sedan var jag med och grävde ut en boplats i Slöinge i Halland. Arkeologer är ju något av det mest fantasifulla som Gud skapat så fyndplatsen fick heta ”Slöingeboplatsen”.

Arkeologer har varit och grävt på väldigt många boplatser, fler än man tror. Men på just den här råkade det finnas en del iögonfallande saker, såna fynd som intresserar fler än de närmast sörjande (=guld). När guld är inblandat har arkeologiska platser en tendens att bli litet halvkändis. Så ”Slöingeboplatsen” blev litet känd. Som just ”Slöingeboplatsen”.

Det vill säga överallt utom i det centrala registret för fornlämningar. Där lystrar den till det lätt administrativt präglade ”Slöinge 114:1″ och det mer maskinnära ”10149301140001” (objektidentiteten). Alltså: För att hitta boplatsen i det officiella registret måste man kunna dess administrativa namn.

Det funkar ganska dåligt. Riktigt, riktigt dåligt.Vi är väl typ 4 personer i världen som kopplar samman ”Slöinge 114:1″ med ”Slöingeboplatsen”. Och endast några få maskiner som kopplar ihop ”10149301140001” med ”Slöingeboplatsen”.

Slöingeboplatsen i Wikipedia

Så – hur gör man det nu möjligt för användare som inte är så insatta att hitta fram till information om fornlämningar? Jo, nu när det här med webben och internet finns så kan man kan se till att dess namn (Slöingeboplatsen) finns väl dokumenterad och synlig i de stora söktjänsterna och på de centrala informationsnoderna: det vill säga de ska finnas i Wikipedia och  Google.

Eftersom inte saker sker av sig självt – eller genom att man babblar om det – så skrev jag en wikipediaartikel om boplatsen. Jag tog några skannade bilder och laddade upp dem till Wikimedia Commons. Sedan körde jag på med en liten länkorgie:

1) Länkade artikeln till bilderna i Wikimedia Commons (eller snarare: länkade in bilderna i artikeln)
2) Länkade Wikipediaartikeln till Fornsök/FMIS (objektidentiteten)
3) Länkade Wikipediaartikeln till publikationer om boplatsen i Libris.

Slöingeboplatsen i Kringla

Nu blir det litet krångligare. Nästa steg var att gå till Kringla.nu som är en söktjänst som visar länkad information från en lång rad olika källor. Där letade jag fram ”Slöinge 114:1″ och skapade där länkar till Wikipediaartikeln. Genom en teknisk funktion skapas automatiskt länkar till media i Wikimedia Commons (som jag laddade upp i samband med att jag skapade Wikipediaartikeln) och presenterar den median i Kringla (Fornsök/FMIS saknar bilder).

Slöingeboplatsen i Platsr.se

Av en händelse fick jag nys om en historia som hade kopplingar till platsen för det arkeologiska fyndet, men inte hade direkt med arkeologin att göra. En historia som helt enkelt är för bra för att inte berätta.

Men varken Wikipedia eller Fornsök/FMIS är rätta ställena för den typen av texter. Så jag valde att lägga den på Platsr.se, en sajt som är just till för de mindre, personliga och gärna goda berättelserna. (I Platsr kan jag även skapa länkar till andra resurser (i detta fall till Wikipedia, Fornsök/FMIS).)

Slöingeboplatsen i andra källor

Den information som idag inte finns ute på nätet och som jag gärna skulle vilja länka till är:

- fulldigitaliserad rapporter (Göteborgs Universitet)
– fulldigitaliserad litteratur (Göteborgs Universitet)
– GIS-dataset från undersökningen (Göteborgs Universitet)
– fyndtabeller med fyndfoton (Hallands Länsmuseer).

Summan av kardemumman

Efter den här övningen finns en litet sammanlänkat ”informationsmoln” – eller paket, om man så vill – på webben. Paketet består av sammanlänkad information, från vitt skilda håll, som har det gemensamt att det beskriver samma eller nära relaterade saker.

I det här lilla egenhackade ”paketet”  finns 1) en faktatext från Wikipedia, 2) en mer personlig berättelse på Platsr och 3)  objektinformation om fornlämningen Slöinge 114:1 (Fornsök). Dessutom finns länkar till 4) litteratur för den som vill ta sig till biblioteket och läsa vidare.

Det här med länkar är således ganska viktigt!!

Länkar som sätter samman ett splittrat digitalt kulturarv. Länkar som gör det möjligt för både experter och icke-experter att söka, hitta och använda information för många olika saker.

Det finns sedan några år en stabil infrastruktur för att hantera länkad information. Riksantikvarieämbetet har genom ett regeringsuppdrag sedan 2008 ett stort samverkansprojekt. Det drivs i samverkan med framförallt museisektorn (”K-samsöks-uppdraget”) och syftar till att bygga en gemensam plattform för kunskapsutveckling kring öppen information, aggregering och tillgängliggörande av användbar kulturarvsdata, göra den sökbar och även kunna samla in berättelser om kulturarv.

K-samsök hanterar information från många olika källor och även de länkar som binder ihop informationen. Där finns även funktioner som tillåter att andra applikationsutvecklare kan göra spännande saker med informationen. Huvudsyftet är just det. Att informationen länkas samman och används och då inte enbart av institutionerna själva utan även av andra.

För att det ska bli möjligt att skapa informationsrika ”kunskapspaket” – som dessutom i realiteten ska vara användbara – måste informationen vara så fri som möjligt. Den måste märkas upp med öppna licenser. (Här räcker det inte att använda Creative Commons, utan en öppen CC-licens måste väljas).

Det krävs ganska litet idag för att  institutionell information ska kunna bli en del av en allmänning av länkade data.  Det handlar inte om spetsforskning utan om relativt standardiserade grundmetoder: beständiga nätadresser för alla objekt, objekten exponeras med metadata på webben under en öppen licensiering m.m.

Så, varför vänta?

#blogg100 – Fornminnesmallen i Wikipedia

31 januari, 2013 2 kommentarer

Slöingeboplatsen

Det saknas ju knappast information på nätet. Men den som vill ha bra information kan ibland få problem. Det finns väldigt många källor på nätet och vilka källor ska man tro (mest) på? En sak är klar, den mest använda och bästa källan är Wikipedia.

Institutioner som den jag jobbar på – Riksantikvarieämbetet – vill att den kunskap vi själva har, och kunskap och kunskap ska komma till nytta för så många som möjligt. Ett sätt är att göra det på är att bygga upp en egen webbplats, samla ihop information och publicera den. Och hoppas på att användarna hittar dit. Men framförallt hoppas på att medarbetarna någonsin kan få tid att skapa innehållet och – inte minst underhålla den.

Ett annat sätt är att samarbeta med andra – med Wikipedia som plattform. Det var exakt det vi testade på myndigheten i höstas. Vi ville få koll på hur det fungerade när vår expertis samarbetade anonymt med andra utan att ha total kontroll och utan att få sätta sitt eget namn på arbetet. Det funkade bra. Mycket tack vare Lennart Guldbrandsson insats – myndighetens Wikipedian in Residence.

mall fornminnen

En annan sak vi gjorde var att tillsammans med wikipedianen och systemutvecklaren André Costa utveckla funktioner som underlättar att skapa faktarutor (Infoboxar) som pekar mot bland annat Fornminnen. Detta för att det ska vara enkelt att dra ut grundinformation från Riksantikvarieämbetets databas för fornminnen – Fornsök/FMIS. Ska man göra det manuellt är det en smula omständligt. Det som André gjorde var att bygga ett verktyg som automagiskt bygger koden.

Ganska smidigt! Det högsta tröskeln är att få fram fornlämningens maskin-id (”Objektid”). Det krävs litet användaren. men vi hoppas att vi kan få förvaltarna av Fornsök att förbättra den funktion som finns idag.

Rekordstort intresse!

28 juni, 2009 3 kommentarer

almedalen_DSC_0241

almedalen_DSC_0237

Enligt upphetsade skribenter är årets Almedalsvecka rekordstor. Frågan är hur många som orkar vackla runt till diverse olika seminarier i värmen… Redan i morse var det rejält varmt och jag kunde inte undgå att notera att det är nåt görningen… Inte minst i hamnen som är knökfull med mer eller mindre luxuösa båtar. Riksantikvarieämbetet har ett litet arrangemang och deltar även på andras seminarier. Vindsnurror, landskap och Kulturarv på webben är några sådana tema som vi på RAÄ är inblandade i.

Jag är själv inbjuden att prata på seminariet: ”Offentlig förvaltning 2.0 – utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik”, som är fredagen den 3 juli 10:00 – 11:30,  på Strandgatan 1. Det är Finansdepartementet som arrangerar och Mats Odell och Magnus Kolsjö medverkar från departementet. Jag funderar på att säga något om vad arbetet med sociala medier inneburit för oss på RAÄ. Tänkte att utgå från ett verkstadsperspektiv;  Vilka är våra erfarenheter så långt.

Ämbetets blogg kommer en del reflektioner och erfarenheter att presenteras under veckan som kommer.

För mig själv är det Almedalsveckodebutant. Vi får se om det är nåt att ha!

Räliis

8 februari, 2009 4 kommentarer

ksamsokdsc_0040
Morgonflyg Visby-Bromma…

Är litet involverad i projekt som går ut på att knyta ihop museiinformationen i Sverige. Vi hade ett litet ”släpp”, en ”release” eller: tog en betaversion av en webservice i drift, i tisdags (3/2). Den här webservicen har utvecklats av en grupp kring museikoodinatorn och omfattar representanter för  hela ABM: Västarvet, RAÄ, SHM, Riksarkivet, Kungliga Biblioteket, statliga museer samt de stora museisystemen.

Den här webservicen, eller K-samsöksservern, samlar automatiskt in de miljontalsposter som finns lagrade runt om på svenska museer, poster som beskriver föremål, fornlämningar, byggnader, dokument, avbildningar m.m.  Med K-samsök börjar det bli möjligt att bygga webbplatser eller mobila tjänster som i första hand svara på frågan ”vad finns det av det här i alla museisamlingar?”. Idag måste man knalla runt på en mängd olika webbplatser för att skanna av vad som finns. Att idag bygga en webbplats som täcker alla källor är inte praktiskt genomförbart… 

ksamsokdsc_0208
Museikoordinatorn ger sin bild av vad museisamordning kan vara…

K-samsöksindexet innehåller idag 1,8 miljoner poster, och du kan köra en enkel testdemo här. Det är vårt att med några få ord att beskriva nyttan, men pröva att söka på ”Färgelanda” under sökparametern ”Var”. I söksvaret får du poster från 6 olika datakällor på bråkdelen av en sekund. Tänk dig att göra samma operation genom att a) hitta de sex webbplatserna som har information om Färgelanda, b) hitta söktjänsten på webbplatsen, c) förstå söktjänsten, d) genomföra sökningen… Okej?

Målet för året är att utveckla en mer färdig version av K-samsök. Och att ansluta fler databaser, målet är att fått in ett 30-tal olika datakällor vid årets slut. Sedan är det upp till alla som vill bygga webbplatser att använda den… Och fullt möjligt att bygga väldigt specialiserade communities typ: ”Sveriges flintyxvänner” eller kanske ”Socknar utan flintfynd men med mycket fin medeltid”.

Här finns mer information om K-samsök:

http://www.vastarvet.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=47371

http://www.k-blogg.se/?s=K-samsök

http://adelso.wordpress.com/?s=K-samsök

http://wunderkammer.curalia.se/index.php?p=541

k-samsok_dsc_0192
… och många lyssnade uppmärksamt på!

1984 #2

13 februari, 2008 3 kommentarer

LArs L

I förra inlägget om min första tid som riktig arkeolog nämnde jag de kärva villkoren som gällde för nyanställda arkeolog-glyttar i Skåne. Men det var inte bara hårt och strävsamt arbete. Allt som oftast var det fest och glamour. Som här där hela grävstyrkan på Gasprojektet i Skåne samlades i UV Syds lokaler för en storstilad avslutning med kaffe och tårta! Att det var uppskatta går inte att ta miste på!

Lars L

År 1984 fanns många personliga stilar, vem minns inte de uppstoppade axlarna på kavajerna, blanka material och krulligt hår. En del grabbar hade slagit in på samma krullhåriga linje och fick en och en annan att tro att någon av medlemmarna i Led Zeppelin kommit på besök.

 LArsLundqvist

Man kan lätt tro att vi här hamnat i ett bosniskt fångläger, men så är inte fallet. Snarare tvärtom. Ånyo ett exempel på alla de festligheter som präglade mina tre månader i Skåne.

Staten arbetar #3

13 november, 2007 Lämna en kommentar

 LarsL

En modern, central statlig myndighet av idag präglas av hög svansföring.Foto. Lars L

Den moderna, statliga statstjänstemannen står alltid på tårna, redo att agera snabbt, i alla lägen…

LArs L

… och gärna med ett fast grepp om kaffekoppen.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 622 andra följare

%d bloggare gillar detta: