Arkiv

Posts Tagged ‘K-samsök’

#blogg100 – ”Länka, länka, gärna här…”

1 februari, 2013 4 kommentarer

Meteor - The Perseids

Den som orkat läsa de senaste inläggen anar att jag även kan tänkas ha konstiga fritidssysslor. Det stämmer. Det är nämligen så att jag ibland ägnar tid åt att länka ihop olika källor på nätet. I det här fallet olika källor med kulturarvsinformation.

De centrala noderna jag utgår ifrån är Wikipedia och K-samsök. Som verktyg använder jag Kringla.nu och Wikipedia.

Ett exempel:

Slöingeboplatsen i Fornsök/FMIS

För länge sedan var jag med och grävde ut en boplats i Slöinge i Halland. Arkeologer är ju något av det mest fantasifulla som Gud skapat så fyndplatsen fick heta ”Slöingeboplatsen”.

Arkeologer har varit och grävt på väldigt många boplatser, fler än man tror. Men på just den här råkade det finnas en del iögonfallande saker, såna fynd som intresserar fler än de närmast sörjande (=guld). När guld är inblandat har arkeologiska platser en tendens att bli litet halvkändis. Så ”Slöingeboplatsen” blev litet känd. Som just ”Slöingeboplatsen”.

Det vill säga överallt utom i det centrala registret för fornlämningar. Där lystrar den till det lätt administrativt präglade ”Slöinge 114:1″ och det mer maskinnära ”10149301140001” (objektidentiteten). Alltså: För att hitta boplatsen i det officiella registret måste man kunna dess administrativa namn.

Det funkar ganska dåligt. Riktigt, riktigt dåligt.Vi är väl typ 4 personer i världen som kopplar samman ”Slöinge 114:1″ med ”Slöingeboplatsen”. Och endast några få maskiner som kopplar ihop ”10149301140001” med ”Slöingeboplatsen”.

Slöingeboplatsen i Wikipedia

Så – hur gör man det nu möjligt för användare som inte är så insatta att hitta fram till information om fornlämningar? Jo, nu när det här med webben och internet finns så kan man kan se till att dess namn (Slöingeboplatsen) finns väl dokumenterad och synlig i de stora söktjänsterna och på de centrala informationsnoderna: det vill säga de ska finnas i Wikipedia och  Google.

Eftersom inte saker sker av sig självt – eller genom att man babblar om det – så skrev jag en wikipediaartikel om boplatsen. Jag tog några skannade bilder och laddade upp dem till Wikimedia Commons. Sedan körde jag på med en liten länkorgie:

1) Länkade artikeln till bilderna i Wikimedia Commons (eller snarare: länkade in bilderna i artikeln)
2) Länkade Wikipediaartikeln till Fornsök/FMIS (objektidentiteten)
3) Länkade Wikipediaartikeln till publikationer om boplatsen i Libris.

Slöingeboplatsen i Kringla

Nu blir det litet krångligare. Nästa steg var att gå till Kringla.nu som är en söktjänst som visar länkad information från en lång rad olika källor. Där letade jag fram ”Slöinge 114:1″ och skapade där länkar till Wikipediaartikeln. Genom en teknisk funktion skapas automatiskt länkar till media i Wikimedia Commons (som jag laddade upp i samband med att jag skapade Wikipediaartikeln) och presenterar den median i Kringla (Fornsök/FMIS saknar bilder).

Slöingeboplatsen i Platsr.se

Av en händelse fick jag nys om en historia som hade kopplingar till platsen för det arkeologiska fyndet, men inte hade direkt med arkeologin att göra. En historia som helt enkelt är för bra för att inte berätta.

Men varken Wikipedia eller Fornsök/FMIS är rätta ställena för den typen av texter. Så jag valde att lägga den på Platsr.se, en sajt som är just till för de mindre, personliga och gärna goda berättelserna. (I Platsr kan jag även skapa länkar till andra resurser (i detta fall till Wikipedia, Fornsök/FMIS).)

Slöingeboplatsen i andra källor

Den information som idag inte finns ute på nätet och som jag gärna skulle vilja länka till är:

- fulldigitaliserad rapporter (Göteborgs Universitet)
– fulldigitaliserad litteratur (Göteborgs Universitet)
– GIS-dataset från undersökningen (Göteborgs Universitet)
– fyndtabeller med fyndfoton (Hallands Länsmuseer).

Summan av kardemumman

Efter den här övningen finns en litet sammanlänkat ”informationsmoln” – eller paket, om man så vill – på webben. Paketet består av sammanlänkad information, från vitt skilda håll, som har det gemensamt att det beskriver samma eller nära relaterade saker.

I det här lilla egenhackade ”paketet”  finns 1) en faktatext från Wikipedia, 2) en mer personlig berättelse på Platsr och 3)  objektinformation om fornlämningen Slöinge 114:1 (Fornsök). Dessutom finns länkar till 4) litteratur för den som vill ta sig till biblioteket och läsa vidare.

Det här med länkar är således ganska viktigt!!

Länkar som sätter samman ett splittrat digitalt kulturarv. Länkar som gör det möjligt för både experter och icke-experter att söka, hitta och använda information för många olika saker.

Det finns sedan några år en stabil infrastruktur för att hantera länkad information. Riksantikvarieämbetet har genom ett regeringsuppdrag sedan 2008 ett stort samverkansprojekt. Det drivs i samverkan med framförallt museisektorn (”K-samsöks-uppdraget”) och syftar till att bygga en gemensam plattform för kunskapsutveckling kring öppen information, aggregering och tillgängliggörande av användbar kulturarvsdata, göra den sökbar och även kunna samla in berättelser om kulturarv.

K-samsök hanterar information från många olika källor och även de länkar som binder ihop informationen. Där finns även funktioner som tillåter att andra applikationsutvecklare kan göra spännande saker med informationen. Huvudsyftet är just det. Att informationen länkas samman och används och då inte enbart av institutionerna själva utan även av andra.

För att det ska bli möjligt att skapa informationsrika ”kunskapspaket” – som dessutom i realiteten ska vara användbara – måste informationen vara så fri som möjligt. Den måste märkas upp med öppna licenser. (Här räcker det inte att använda Creative Commons, utan en öppen CC-licens måste väljas).

Det krävs ganska litet idag för att  institutionell information ska kunna bli en del av en allmänning av länkade data.  Det handlar inte om spetsforskning utan om relativt standardiserade grundmetoder: beständiga nätadresser för alla objekt, objekten exponeras med metadata på webben under en öppen licensiering m.m.

Så, varför vänta?

Räliis

8 februari, 2009 4 kommentarer

ksamsokdsc_0040
Morgonflyg Visby-Bromma…

Är litet involverad i projekt som går ut på att knyta ihop museiinformationen i Sverige. Vi hade ett litet ”släpp”, en ”release” eller: tog en betaversion av en webservice i drift, i tisdags (3/2). Den här webservicen har utvecklats av en grupp kring museikoodinatorn och omfattar representanter för  hela ABM: Västarvet, RAÄ, SHM, Riksarkivet, Kungliga Biblioteket, statliga museer samt de stora museisystemen.

Den här webservicen, eller K-samsöksservern, samlar automatiskt in de miljontalsposter som finns lagrade runt om på svenska museer, poster som beskriver föremål, fornlämningar, byggnader, dokument, avbildningar m.m.  Med K-samsök börjar det bli möjligt att bygga webbplatser eller mobila tjänster som i första hand svara på frågan ”vad finns det av det här i alla museisamlingar?”. Idag måste man knalla runt på en mängd olika webbplatser för att skanna av vad som finns. Att idag bygga en webbplats som täcker alla källor är inte praktiskt genomförbart… 

ksamsokdsc_0208
Museikoordinatorn ger sin bild av vad museisamordning kan vara…

K-samsöksindexet innehåller idag 1,8 miljoner poster, och du kan köra en enkel testdemo här. Det är vårt att med några få ord att beskriva nyttan, men pröva att söka på ”Färgelanda” under sökparametern ”Var”. I söksvaret får du poster från 6 olika datakällor på bråkdelen av en sekund. Tänk dig att göra samma operation genom att a) hitta de sex webbplatserna som har information om Färgelanda, b) hitta söktjänsten på webbplatsen, c) förstå söktjänsten, d) genomföra sökningen… Okej?

Målet för året är att utveckla en mer färdig version av K-samsök. Och att ansluta fler databaser, målet är att fått in ett 30-tal olika datakällor vid årets slut. Sedan är det upp till alla som vill bygga webbplatser att använda den… Och fullt möjligt att bygga väldigt specialiserade communities typ: ”Sveriges flintyxvänner” eller kanske ”Socknar utan flintfynd men med mycket fin medeltid”.

Här finns mer information om K-samsök:

http://www.vastarvet.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=47371

http://www.k-blogg.se/?s=K-samsök

http://adelso.wordpress.com/?s=K-samsök

http://wunderkammer.curalia.se/index.php?p=541

k-samsok_dsc_0192
… och många lyssnade uppmärksamt på!

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 622 andra följare

%d bloggare gillar detta: